مهندس یوسف ملائی-شهردار ارمغانخانه

                سخن شهردار

آگهی-مناقصه-2  ایل پیوستی
فرصتهای-سرمایه-گذاری شهرداری ارمغانخانه طبق آئین نامه سرمایه گذاری از کلیه سرمایه گذران در بخش های مختلف دعوت به همکاری می نماید فرصتهای سرمایه گذاری 1- احداث جایگاه...
سند-چشم-انداز-در تهیه سند چشم انداز هدف گسترش آتي شهر است براي اين منظور بايد كليه مسائل و مشكلات شهرها مورد بررسي قرار گرفته و با توجه به آن فرضياتي براي گسترش آينده...