اخبارشهرداری

سند چشم انداز

در تهیه سند چشم انداز هدف گسترش آتي شهر است براي اين منظور بايد كليه مسائل و مشكلات شهرها مورد بررسي قرار گرفته و با توجه به آن فرضياتي براي گسترش آينده شهر پيشنهاد گردد. اجزاي فرضيه براساس نيازها، مزيت‌ها و قابليت‌هاي شهر پیش بینی شده است.

در اين موضوع ابتدا هدف‌ها به ترتيب اهميت درجه‌بندي مي‌شوند در واقع ماتريسي تهيه مي‌شود كه بيان‌كننده كار اقتصادي طرح است و به عنوان مبنايي براي تصميم‌گيري مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

 

رديف

اهداف

۱

توسعه درون‌زا

۲

حفظ اراضي كشاورزي

۳

ارتقاء كيفيت مديريت بحران

۴

طراحي شبكه ارتباطي كارآمد و خوانا و رعايت سلسله مراتب در طراحي شبكه

۵

بهبود و ارتقاء وضعيت و ساماندهي كالبدي شهر

۶

استفاده بهينه از زمين

 

هدف۱: توسعه درون‌زا

منظور از توسعه درون‌زا، گسترش پيوسته و استفاده از اراضي قابل توسعه در بافت مي‌باشد. اين شكل توسعه به لحاظ اجرايي، هزينه‌هاي كمتري را نسبت به توسعه ناپيوسته دارد. در تمامي الگوهاي سه گانه سعي شده از اراضي باير قابل توسعه موجود در داخل محدوده استفاده شود.

هدف ۲: حفظ اراضي كشاورزي داخل محدوده

در شهرهايي چون ارمغانخانه كه اقتصاد آن تا حدودي بر پايه فعاليت‌هاي كشاورزي استوار است هر چند كه فعاليت‌هاي خدماتي بيشترين تعداد شاغلين را در برمي‌گيرد. ولي كشاورزي پايه اقتصادي شهر محسوب مي‌شود. حفظ اراضي كشاورزي داخل و پیرامون محدوده امري ضروري است، در ارايه الگوهاي توسعه سعي شده، اراضي داخل محدوده كه در طرح‌هاي قبلي يا توسط شهرداري حقوقي براي مردم در آن اراضي ايجاد نشده است از محدوده خارج شده و در حريم شهر قرار بگيرند.

 به غیر از الگوی شماره یک که بر اساس ساختارهای طرح قبلی تدوین و طراحی شده است در دو  الگوي دیگر سعي در حفظ اراضي كشاورزي بوده است.

هدف ۳: ارتقاء كيفيت مديريت بحران

عناصر طبيعي يكي از مسائل و محدوديت‌هاي توسعه شهري به شمار مي‌رود اغلب عناصر طبيعي از جمله مسيل و رودخانه، گسل و… مي‌تواند مشكلاتي را براي ساكنين شهر به دنبال داشته باشد و برنامه‌ريزي‌ها و تأسيسات و تجهيزات موجود را تخريب نمايند. با توجه به اينكه شهر ارمغانخانه از شمال با خطر سیل مواجه است و در چند سال اخیر نیز این موضوع گریبانگیر شهر بوده و با توجه به شيب نامناسب در این قسمت توجه به ارتقاء كيفيت مديريت بحران الزامي است. برای این منظور توسعه شهر به سمت شمال محدود شده است.

هدف ۴: طراحي شبكه ارتباطي كارآمد و خوانا و رعايت سلسله مراتب در طراحي شبكه

شهر ارمغانخانه در محل تلاقی راههای روستایی مشکین از شمال و ماری و چند روستای دیگر از شرق قرار دارد لازم است به منظور توسعه و ساماندهی شبکه معابر تدابیر لازم اتخاذ گردد برای بهبود و ساماندهی معابر شهر ارمغانخانه توجه به سلسله مراتب عملکردی آنها، ارتباطات بین شهری، نحوه ارتباط پهنه‌های مسکونی با پهنه‌های خدماتی در نظر گرفته شده است.

 

هدف۵: بهبود و ارتقاء وضعيت و ساماندهي كالبدي شهر

در طرح جامع – تفصيلي سعي در توسعه مناسب شهر در داخل محدوده مصوب و پیش‌بینی نیازهای خدماتی و مسکونی در اراضی زراعی با قابلیت پایین شده است. بالا بردن كيفيت سکونت در داخل محلات قديمي توجه به امكانات و محدوديت‌هاي طبيعي – محيطي و… از جمله اهداف مدنظر در تدوين الگوهاي توسعه بوده است. در الگوي شماره سه به دليل ساماندهي مناسب شبكه معابر توجه بيشتري به ساماندهي كالبدي شهر شده است.

هدف ۶: استفاده بهينه از زمين

اراضی کشاورزی و ناهموار در پیرامون شهر ارمغانخانه از محدودیتهای توسعه در قسمتهای مختلف شهر بوده است سعی شده برای توسعه فضاهای شهری و رفع نیازهای اساسی برای افق طرح از زمين‌هاي موجود و از اراضی زراعی درجه پایین نیز  به بهترين نحو استفاده شود وجود حدود ۱۰ هكتار زمين باير در داخل محدوده، خود يك محرك مناسبي براي جلوگيري از عدم توسعه بي‌رويه شهر به بيرون از محدوده است در تدوين الگوهاي توسعه سعي بر اين بوده است كه اين هدف مورد توجه قرار بگيرد.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Close