واحد اداری مالی

  • امور مالی

    آشنايي با امور مالي شهرداريها  مديريت مالي شهرداري وظيفه دارد ضمن تامين اعتبار مورد نياز براي فعاليتهاي عمراني ، خدمات…

    مشاهده مطلب »
Close